Satsar på å ha tre personar på plass i løpet av våren