Vil avklare kven som er grunneigarar, men meiner kommunen eig det meste av området

foto