Stenger vegen i berre kortare periodar framover

foto