Talet på læreplassar har aldri vore høgare – mellom 250 og 300 ledige

foto