Foreslår studiespes på alle skulane og to helsefagklasser til Eid vgs i utkast