– Om ein gjer verda til éin person eller eit heilt kontinent betre, spelar inga rolle. Berre ein utgjer ein forskjell

foto