Mener det er uforståelig at Kystverket har gitt tillatelse til helårsdrift

foto