Her blir det anleggsstans fram til våren: – Det er ikkje ideelt at byggetida og mellombelse løysingar dreg ut i tid

foto
– De har vore tolmodige, men de må halde fram med å bruke dei alternative gang- og sykkelvegane ei god stund til, er oppmodinga frå prosjektleiar Jon Harald Huseklepp når han fortel at det blir anleggsstans mellom Breivika og Svelgen fram til våren.. Foto: Vestland fylkeskommune