Sjåfør som køyrde utan godkjenning blir meld til politiet

foto