Sander og Oda solgte poteter for 480 kroner til TV-aksjonen.

De flittige potetdyrkerne solgte poteter som de også hadde dyrket til inntekt for NRK sin TV-aksjon.

Sander er fra Årsheim og Oda er fra Selje. Totalt fikk de inn 480 kroner.

Både Sander og Oda ønsker å takke familie, venner og lærerne ved Selje skole som har betalt raust for avlingen.

Mens Sander og Oda har dyrket og solgt poteter, har Merete Løken og bedriften WayaWaya donert bort en veske til årets TV-aksjon.

Vesken er lagt ut på en nettauksjon, og er en del av WayaWaya sin «African collection».

- Vi bruker afrikanske chitenge som stoff på ene siden og semska skinn på baksiden. Disse veskene er unike fordi vi kun lager et fåtall eksemplarer for hver veske, forklarer Løken, som opprinnelig kommer fra Stårheim.

Løken er en av de som startet opp WayaWaya og for bedriften var det viktig å delta på årets TV-aksjon, som i år skal samle inn penger for varig tilgang til rent vann for en million mennesker.

- En forutsetning for utvikling er at elementære behov er på plass. Mens adgang til rent vann er en selvfølge for oss, må kvinner og barn gå flere kilometer hver dag etter vann. De mister verdifull utdanning og arbeid, samtidig som de er mer utsatte for overgrep. Kvinnene i WayaWaya har alle opplevd å mangle vann over lengre perioder og følt på kroppen hvor viktig dette er, forteller hun.

WayaWaya tilbyr fast ansettelse til en vanskeligstilt gruppe kvinner i Zambia.