– Vi kjøper bygget med formål om å lage det om til en næringshage for bedrifter, forteller John Terje Hamre.

– Vi skal leie ut kontorer og det vil fungere som en næringshage, forteller Hamre.

Han sitter som leder i Selje næringsforening og var en av dem som tok initiativ til å samle lokale investorer til å kjøpe bygget.

Sparebanken Vest la ned sin bankfilial i Selje i fjor, og etter nedleggelsen har det vært usikkerhet rundt hva som skjer videre med bygget.

– Vi har vært opptatt av at bygget ikke skal stå tomt, og at det skal være næringsvirksomhet der, forteller han.

Han vil foreløpig ikke fortelle hvor mye de har kjøpt bygget for.

– Samtidig har Sparebanken Vest antydet at de vil leie ett eller to kontor framover. Posten har også ett kontor der, men det er usikkert om de vil fortsette, forteller Hamre.

Med Stad skipstunnel håper Hamre også at kanskje Kystverket kan være potensielle leietakere.

– I tillegg vil vi satse på et lite åpent kontorfellesskap der gründere kan komme inn og leie seg billig plass. Vi skal også pusse opp møterommet slik at bedrifter som har behov for et skikkelig møterom kan leie der, legger Hamre til.