– Operasjon Dagsverk er Noregs største solidaritetsaksjon, og set ungdom i sentrum. OD er av, med og for ungdom. På OD-dagen vert det kvart år jobba inn 20–25 millionar kroner, der maks 15 prosent av innarbeidde midlar går til administrasjon og til å lage kampanjen, seier Leirvik som håpar flest mogleg blir med og er solidariske denne dagen.

Å rekruttere skular er tidkrevjande arbeid, men også ein viktig del av arbeidet med å sitte i distriktskomitéen.

– Skulane er ofte veldig hjelpsame og gjer jobben lettare.

Årets OD-aksjon skal gå til å gje ungdom i Nigeria, som er råka av verdas største oljekatastrofe, ei utdanning.