Torsdag skal kommunestyret i Selje blant annet behandle lista over hvilke prosjekter som bør prioriteres i forbindelse med bruken av steinmassene fra Stad skipstunnel.

Under formannskapsmøtet 17. mars fremmet Sp-politiker Gunn Sande et forslag om en prioritert liste der en ny flerbrukskai på Leikanger på Stadlandet og en ny hurtigbåtkai ved Krakereid i Selje sentrum lå på topp.

Forslaget fra Sande ble enstemmig vedtatt i formannskapet. Selje kommune må levere den prioriterte lista til Kystverket innen 15. april.Torsdag skal kommunestyret også orienteres om noen av de videre planene for Sparebanken Vest sitt bygg i Selje sentrum.

Kommunestyremøtet skal også finne sted i lokalene til banken.