(15:13) Avsluttet: Hovedforhandlingene i Selje Hotel-rettssaken er avsluttet. Saken blir tatt opp til doms.

(15:11) Ingen kommentarer: De tiltalte har ikke noe de ønsker å ta opp.

(15:10) Tilbake i retten: De tiltalte har anledning til å ta ordet helt til slutt.

(14:52) Pause: Prosedyren er ferdig. Retten tar en kort pause.

(14:48) Ny påstand: Forsvarer Stautland mener hotellsjefen bør få en fengselsstraff på tre og et halvt år. Det inkluderer en tilståelsesrabatt på rundt 20 prosent. Aktor la tirsdag fram en påstand om en fengselsstraff på seks år.

(14:14) 30 måneder: I et skjønnsdokument etter brannen på Selje Hotel, ble det estimert at det ville tatt rundt 30 måneder fra skadedato til å reparere skadene etter brannen.

(14:05) Tilbake i retten

(13:57) Pause

(13:14) Underslag: Stautland mener økonomiposten i tiltalen til hotellsjefen bør gå på underslag, ikke økonomisk utroskap.

(13:04) Neste forsvarer: Advokat Per Kjetil Stautland, hotellsjefens forsvarer, starter sin prosedyre. Utover tiltalen mot hans klient, skal han også fokusere på straffemålingen mot de tre brødrene som ble foreslått av aktor i går.

(13:01) Tradisjon og slektskap: Forsvarer Paul-Inge Angelshaug mener det blir feil om hans klient skal dømmes basert på slektskap og tradisjon. Han viser til at aktors påstand vektlegger at kjøkkensjefen var eldst, og at han på grunn av familiens kurdiske opprinnelse derfor trolig har vært involvert i planleggingen av brannen.

(12:50) Tilbake i retten

(12:12) Lunsj: Prosedyrene fortsetter om en halv time.

(11:57) Hadde ingenting å skjule: Angelshaug argumenteter med at kjøkkensjefen aldri har hatt noe å skjule. - Han har bedt politiet om å sjekke opp i teledata og kontoutskrifter for å vise at han var i Sverige da det brant. Er det naturlig å gjøre det hvis man har noe å skjule? Nei.

(11:51) Tiltalt for medvirkning: Kjøkkensjefen er tiltalt for å ha vært med på planleggingen av brannen på Selje Hotel. - Hva er det som knytter min klient til planleggingen? spør forsvareren. Han mener bevisene for dette er fraværende.

(11:24) Ny påstand om frifinnelse: Angelshaug vil i likhet med kollega Schumann Hansen legge fram en påstand om at også hans klient blir frifunnet i saken.

(11:19) Kjøkkensjefens forsvarer: Advokat Paul-Inge Angelshaug kommer nå med sine kommentarer til aktors prosedyre.

(11:12) Påstand om frifinnelse: Forsvarer Randulf Schumann Hansen mener styrelederen bør frifinnes for ildspåsettelse og forsikringsbedrageri. Han viser også til at styrelederen allerede har vært i varetekt i rundt 11 måneder, og at det er en varetektsfengsling som har vært preget av mye isolasjon.

(11:04) Logg fra chatten: Styrelederens forsvarer mener ikke har bevis for at den tiltalte ikke spilte mobilspill i den aktuelle perioden før brannen.

(10:24) Teledata: Forsvareren mener man ikke kan trekke beslutninger ut fra teledataen, som aktor mener viser at de to brødrene var sammen dagen før det brant. - Man kan trekke og tolke mye ut av det, (...) man kommer ikke veldig langt i teledata for å si akkurat hvor man har vært, sier forsvareren.

(09:54) Brannen: Forsvareren mener hans klient har alibi for at han ikke ble med hotellsjefen til Selje for å sette fyr på hotellet i november 2016. Schumann Hansen viser til to ting; at styrelederen kjøpte en bil i det aktuelle tidsrommet, og at han spilte mobilspill.

Forsvarere Randulf Schumann Hansen og Paul-Inge Angelshaug.

(09:41) Økonomi: Forsvareren går gjennom økonomiposten i tiltalen. Hans klient er tiltalt for å ha tappet selskapet for mer enn én million kroner.

(09:10) Vil frifinne tiltalte: Forsvarer Randulf Schumann Hansen sier hans klient, styrelederen, skal frfinnes. I går la aktor fram en påstand om at den tiltalte skal få en fengselsstraff på seks og et halvt år. Forsvareren mener det ikke er tilstrekkelig med bevis.

(09:04) Prosedyrer: Styrelederens forsvarer starter prosedyrene, etterfulgt av kjøkkensjefens forsvarer og deretter hotellsjefens forsvarer.

Fjordenes Tidende er på plass i Sogn og Fjordane tingrett og oppdaterer saken fortløpende.