Vil høyre kva ungdommen meiner om at kommunen blir ein kommune med fritidserklæring

foto