Ber ungdommen sjølve finne ut korleis ein best når gjennom med bodskap til ungdom

foto