Har starta innsamling for å heve ankeret til lasteskipet Aladdin som forliste utanfor Silda i 1925

foto