Har kome med sitt svar på bekymringsmeldinga

foto