På grunn av rasfare er ferjesambandet Lote – Anda på E39 stengt fram til fredag 4. februar klokka 16.00.

Det var onsdag at det losna ein del steinblokker i fjellsida mellom Lote Ferjekai og Lotetunnelen. Det føregår vegarbeid i område.

På grunn av faren for nye ras, vart vegen E 39 stengt mellom Nordfjordeid og Lote.

Det er sett opp kriserute mellom Anda og Stårheim.

Elles så tilrår Statens Vegvesen omkøyring via Stryn, Olden og Byrkjelo.

Sjekk Fjord1 sin informasjon her.