Studentane demonstrerte mot diskriminering av studieretningane

foto