Fremja forslag om å ta imot færre flyktningar

foto