– Det betyr først og fremst at ungene får et utvidet aktivitetstilbud