– For meg virker dette å ha vært mer eller mindre ute av styring fra dag én, sa varaordfører i Vågsøy, Nils Myklebust (Sp) da han så lista over hvilke investeringer som kreves for å ta i bruk oppgraderte dagsentre i Vågsøy omsorgssenter.

I juni besluttet Vågsøy-politikerne å bruke 8,5 millioner kroner på prosjektet «varmeanlegg og ventilasjon Vågsøy omsorgssenter» som en følge av et pålegg fra Arbeidstilsynet.

Nå er det klart at rammen må økes for at dagsentertilbudene for psykisk utviklingshemmede og demente skal kunne gjenåpnes i bygget.

– Per i dag vet jeg ikke hvor mye mer penger vi trenger, men vi må ha mer for å få på plass dagsentrene, sa eiendomssjef i kommunen, Frode Weltzien, til formannskapsmedlemmene torsdag.

Han forklarte at brukergruppene på dagsentrene utløser en rekke krav til brannsikkerhet som er svært kostbare å innfri.

– Kostnadene til rørlegger og ventilasjon blir på 400.000 kroner totalt. De andre fagene har sagt at det er så omfattende at de har bedt om en uke til (for å kunne gi et kostnadsestimat), sa Frode Weltzien torsdag.

I tillegg til kostnadene til dagsentrene er en ekstraregning på 1 million kroner for asbestsanering og arbeid knyttet til et råttent tak allerede betalt.

– Uheldig saksgang

Så langt er 6,2 millioner av budsjettet på 8,5 millioner kroner brukt, og totalt kommer prosjektet til å koste et tosifret antall millioner kroner.

– Da vi lyste ut dette (anbudet) var det kun ventilasjon, varme, rørleggerarbeid og litt «flikking» som var med. Dagsentrene var ikke med og det gjør at vi nå kommer i «manko», forklarer Frode Weltzien.

Formannskapsmedlem Morten Hagen (H) mener politikerne burde fått saka tilbake på bordet da kommunen fikk vite hva det ville koste å fylle bygget med tilbud.

– Da hadde det vært mye enklere å gi aksept for det som nå kommer som ekstrakostnader. Saksgangen har nok vært litt uheldig, mener Hagen.

I mai skrev Fjordenes Tidende at med unntak av hjemmesykepleien og miljøtjenesten, som nå er lokalisert på ICT-terminalen, så var planen at de de øvrige tilbudene skulle returnere til omsorgssenteret når ombyggingen var fullført.

– Politikerne var kjent med hva bygget skulle brukes til, sier rådmann Knut Ove Leite.

Dobler demenskapasitet

Kommunalsjef for helse og omsorg, Jeanette Jensen, er overfor Fjordenes Tidende klar på at kommunens satsing på dagsentre er nødvendig.

– Vi har en helse- og omsorgsplan som sier at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig. Da er vi nødt å kunne tilby avlastning.

Jensen forklarer at de håper å kunne doble dagsentertilbudet for demente fra ti til tjue plasser. Tilbudet er nå midlertidig lokalisert på Raudeberg, men skal inn i Vågsøy omsorgssenter når dette gjenåpnes i januar – et halvt år etter planlagt åpning.

Dagsentertilbud til psykisk utviklingshemmede har man ikke i byggeperioden. Dette skal være lokalisert i tredje etasje i Vågsøy omsorgssenter.

– Dette blir nå mye bedre tilpasset bevegelseshemmede og vi kan utvikle senteret på en helt annen måte, sier Jensen.

Sentralkjøkkenet som lager mat til rundt 150 personer i Vågsøy kommune returnerer også til omsorgssenteret. I sommer ble denne maten laget ved skolekjøkkenet på Måløy vidaregåanede skule, men siden skolestart har sentralkjøkkenet i Flora kommune levert maten til brukerne i Vågsøy. Det er ikke avklart om Flora kommune skal fortsette å levere denne maten eller om kommunen vil leie et kjøkken i Vågsøy fram til det nye sentralkjøkkenet står klart på nyåret.