Får gratis ferje: – Vi håpar at fleire vil busette seg her