Ja til reversering av Kinn kommune meiner nytt magasin ikkje er politisk