– Vi har ei tydeleg forventning om nye oppgåver til fylket

foto