Visste du at det finnes et nordisk informasjonssenter for flaggermus? Nå vil de vite alt om dyret i denne og flere kommuner