Har fordelt nye millionar til to lokale kommunar som har fått utilsikta reduksjon i inntekt

foto