Lyttar til kommunedirektøren si tydelege tale om uverdig situasjon

foto