Flyktningane som kjem til kommunen skal bu i dei to tettstadane

foto