– Vi ser utfordringar med å få søkjarar til ledige stillingar som sjukepleiar

foto