Intervju med kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, og Kinn-ordførar Ola Teigen.