Seks varslarar fekk medhald, men fylkeskommunen meiner det ikkje har skjedd noko straffbart

foto