Ein femtedel av mjølkebøndene i fylket vil slutte innan to år

foto