Spenstige ideer: – På sikt kan slike løsninger bli en kjempemulighet for turismen