Vil ha lik praksis for transport til og frå avlastning