Oppdrettarar tapte mot staten – slepp ikkje inn i Høgsterett

foto