Stilte opp med 100.000 for å få bygd kommunen si einaste tribune

foto