Har fått stort oppdrag – skal bygge havbotnar i stål