Har i 20 år forsøkt å forklare at fagskulen ikkje er vidaregåande: – Her varierer alderen på studentane frå 20 til over 40 år