22 niendeklassinger fra hele Kinn kommune var samlet til to dager med kursing på Fjordly ungdomssenter denne uka for rollene sine som unge MOTIvatorer for seg selv og medelevene sine. Foto: Gjert Myrestrand

Disse ungdommene tar ansvar for å motivere seg selv og medelever til å ta egne valg

22 niendeklassinger fra tre ungdomsskoler i Kinn har denne uka vært samlet til kurs for å motivere seg selv og medelevene sine til å ta egne bevisste valg i en periode av livet som kan være preget av usikkerhet og gruppepress.