foto
22 niendeklassinger fra hele Kinn kommune var samlet til to dager med kursing på Fjordly ungdomssenter denne uka for rollene sine som unge MOTIvatorer for seg selv og medelevene sine. Foto: Gjert Myrestrand

Disse ungdommene tar ansvar for å motivere seg selv og medelever til å ta egne valg