Her kan dei måtte redusere vikarbruken når kollegaer er borte frå jobb for å spare pengar

foto