Skal på verkstad i tre veker – har ikkje reserveskøyte å sette inn

foto