Mener regler om godtgjørelse er utydelige og praktiseres ulikt

foto