– Vi blei lovt at vi ikkje skulle tape på samanslåinga. Her er det berre å stå på og krevje meir

foto