355 norske selskap konkurs i januar – kraftig auke frå fjoråret