Det blei ei stormfull opning av den nye gang- og sykkelvegen

foto