Nå er det ikke lenger mulig å søke om få etablere oppdrett på land