Mistenkte at nokon hadde stole sauene frå beite – no er saka henlagt