Kommunen har delt folkerøystinga inn i aldersgrupper